Bekken vervolg

ongelijke bilbespiering
Allereerst kijk je vanaf de achterkant naar de bilbespiering. Zie je verschil in de bespiering? Ongelijk bekken geeft ongelijke belasting, dus ongelijke bespiering. Maar let op: het is niet zo dat ongelijke bespiering altijd wijst op een probleem in het bekken.

meten
Indien mogelijk (veiligheid uiteraard voor alles) ga recht achter je paard staan en leg je handen op zijn kruis en glij af naar de heupen. Als je je vingertoppen op de heupen legt, kijk dan of beide kanten gelijk zijn. Staan ze horizontaal gelijk? Maar staan ze ook verticaal gelijk of staat 1 heup meer naar voren dan de andere? Symmetrie in de gewrichten zorgt voor symmetrische belasting en minder slijtage.

gangwerk
Laat het paard van je wegstappen en kijk naar de beweging van de heupbotten. Als je je puur concentreert op de bespiering kun je een vertekend beeld krijgen, want ook paarden met een recht bekkengewricht kunnen verschil in bespiering hebben. Kijk of het paard evenveel swingt naar links als naar rechts.
Maakt het paard met een achterbeen een hoge korte pas en met de andere een lange vlakke?
Uiteraard hoort een paard gelijkmatig te bewegen. Ook het vaak overkruist aanspringen in galop kan en teken zijn van een scheef bekken.

Oplossing
Het laten behandelen van het bekken door een osteopaat, behandeling van de spieren door een masseur en goede training.